Sampling Hồng sâm 2021 tại Intimex Ngọc Khánh

Tuân thủ mọi yêu cầu về phòng chống covid, chương trình sampling Hồng sâm tài trợ bởi Daedong Korea Ginseng và aT Hà Nội diễn ra tại Intimex Ngọc Khánh từ 29-31/1 sẽ hạn chế mời khách hàng dùng thử mà sẽ dành nhiều quà tặng miễn phí gửi tới khách hàng