Công ty TNHH nhân sâm Hàn quốc Daedong (Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd) quản lý và giám sát triệt để từ quá trình trồng nhân sâm đến sản xuất sản phẩm khác nhau để đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất đến tay khách hàng.

Với hệ thống sản xuất tiêu chuẩn GAP & GMP, .. chúng tôi cũng duy trì môi trường lao động sản xuất sạch với chứng nhận địa điểm kinh doanh sạch từ đảm bảo cho người lao động từ Bộ việc làm và lao động.

Các chứng chỉ, giấy chứng nhận là sự ghi nhận những nỗ lực của Daedong vì sức khỏe của mọi người.

Chung-chi-chung-nhan-daedong