Sampling Hồng sâm Hàn Quốc tại Fuji mart Hoàng Cầu

Fuji Hoàng Cầu mới khai trương tại Hà Nội tháng 5 vừa qua đã có không gian trải nghiệm Hồng sâm Hàn Quốc miễn phí trong 3 ngày 13-14-15/11 như thế nào ? Cùng xem lại loạt ảnh sau đây: