Sampling 2021 Hồng sâm tại Hapro Nguyễn An Ninh

Nằm trong chuỗi hoạt động Quà tặng đầu năm 2021 tài trợ bởi Daedong Korea Ginseng và aT Center Hà Nội, chương trình “nổ súng” đầu tiên tại Hapro Nguyễn An Ninh. Mặc dù thời tiết chưa ủng hộ nhưng khách hàng tại đây cũng đã có những trải nghiệm hồng sâm đáng nhớ