Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hồng sâm cao cấp được chiết xuất hàm lượng tiêu chuẩn, cô đặc dạng cao lỏng. Giá thành cạnh tranh tiết kiệm cho người sử dụng, chất lượng ổn định nhờ hệ thống công nghệ chế biến và nguồn nguyên liệu kiểm soát.