aT sampling tại Hapro Food Bách Khoa

Điểm sampling cuối cùng tại Hapro food Bách Khoa (BRG mart) kết thúc hành trình dùng thử hồng sâm miễn phí tài trợ bởi Daedong Korea Ginseng và aT Hà Nội