Sampling Hồng sâm Hàn Quốc tại Intimex 175 Giảng Võ

Dùng thử Nước hồng sâm tăng lực miễn phí mà còn được nhận quà tặng Trà Hồng Sâm, Nước sâm lựu collagen đem về.

Chỉ có tại Chương trình tài trợ bởi Daedong Korea Ginseng và Korea Argo-Fisheries & Food Trade Corporation. Trải nghiệm không gian sử dụng Hồng sâm Hàn Quốc đặc sắc và nhận hàng nghìn món quà tặng hấp dẫn từ nhà tài trợ.

Xem lịch trình sampling và nhận quà tặng miễn phí tại đây