Sampling Hồng sâm Hàn Quốc tại Intimex 120 Hàng Trống

Chương trình tài trợ bởi Daedong Korea GinsengKorea Argo-Fisheries & Food Trade Corporation. Trải nghiệm không gian sử dụng Hồng sâm Hàn Quốc đặc sắc và nhận hàng nghìn món quà tặng hấp dẫn từ nhà tài trợ.

Cập nhật lịch trình sampling và tặng quà miễn phí tại đây.