Trung tâm Nghiên cứu R&D

Trung tâm Nghiên cứu R&D

Tại đây, các nhà nghiên cứu hàng đầu có thẩm quyền liên tục nghiên cứu và phát triển dựa trên các cơ sở nghiên cứu với thiết bị thí nghiệm hiện đại,  các công nghệ được cấp bằng sáng chế…

Back to Top